Instruktor

Miloš Kecman

E-mail adresa: milos_kecman@hotmail.com

Učitelj Gurđijevljevih pokreta od 2012. godine. Obučen kod Amiyo Devienne i Chetana Greenberga.

Istraživao sam brojne poznate metode osobnog razvoja koje se baziraju na plesu. Godine 2001. prvi put sam se susreo sa svetim plesovima G. I. Gurđijeva. Ta me se metoda odmah snažno dojmila, no bio sam premlad da shvatim svu njezinu dubinu. Velike je ljubavi teško zaboraviti, pa sam se 2009. godine vratio i posve posvetio tom plesu. Redovito sam pohađao seminare u inozemstvu. Bio sam i na tri seminara u trajanju od tri tjedna za učitelje Svetih plesova G.I. Gurđijeva.
Od 2012. vodim tečajeve i vikend-radionice, uglavnom u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu.