Radionice – Slovenija

VIKEND RADIONICE

Ove radionice namijenjene su i početnicima i onima s malo više iskustva. Svaka radionica traje 16 sati. Na svakoj pojedinoj radionici rade se različiti pokreti. Sudjelovanje samo jedan dan je moguće.

Siječanj / Januar

  Datum: subota i nedjelja, 18. i 19. siječnja / januara  2020, od 10:00 do 18:00 h

  Lokacija: Ljubljana, Slovenija

  Informacije i prijava: milos_kecman@hotmail.com

 

Travanj / April

  Datum: subota i nedjelja, 18. i 19. travnja / aprila  2020, od 10:00 do 18:00 h

  Lokacija: Ljubljana, Slovenija

  Informacije i prijava: milos_kecman@hotmail.com

 

Lipanj / Jun

  Datum: subota i nedjelja, 20. i 21. lipnja / juna  2020, od 10:00 do 18:00 h

  Lokacija: Ljubljana, Slovenija

  Informacije i prijava: milos_kecman@hotmail.com

 

TJEDNI TEČAJEVI

Redovni tjedni tečajevi namijenjeni su i početnicima i onima s malo više iskustva. Ponekad se isti pokret uči u nizu tečajeva, a ponekad se na tečaju rade novi pokreti.

  Datum: Zadnji utorak u listopadu / oktobru te svi u studenom / novembru i prosincu / decembru 2019, od 19:30 do 21:30 h

  Lokacija: Prostor 5, Parmova 25, Ljubljana, Slovenija

  Informacije i prijava: milos_kecman@hotmail.com