Na vsaki posamični delavnici se bodo učili različni gibi

Delavnice in tečaji

LAHKO JIH VADI VSAKA ODRASLA OSEBA. IZKUŠNJE S PLESOM NISO POTREBNE.

Gurdjieff gibi

Ti gibi so predvsem sredstvo za razvoj naše pozornosti in naše zavesti ter da smo v tesnejšem stiku z našim telesom, našimi čustvi in našimi mislimi. To blagodejno vpliva na našo sposobnost, da smo sproščeni in osredotočeni.
  • Zavedanje telesa
  • Centriranje
  • Ravnotežje med pozornostjo in sprostitvijo
  • Ravnotežje med naporom in sprejemanjem
  • Zavest o našem notranjem prostoru in zunanjem svetu

Morate misliti, čutiti in nekaj telesno zaznati preden je to za vas lahko resnično. Da bi dobili nekaj resničnega, je potrebno dolgo delati in vaditi …
– G.I. Gurdjieff