Lahko jih vadi vsaka odrasla oseba. Izkušnje s plesom niso potrebne.

Gurdjieff gibi

Čeprav včasih tekoči in zaokroženi, včasih ostri, včasih oboje hkrati, včasih zapleteni in včasih preprosti, so ti plesi in gibi zelo drugačni od vsega, s čimer lahko pridemo v stik v plesnem svetu. Pomagajo nam, da spoznamo sami sebe, da razkrijemo, kar je najgloblje v nas.

Da bi razumeli njihove učinke, jih je treba čutiti v lastnem telesu, kar je potrebno izhodišče za resnično samospoznanje. Zato vas vabimo, da jih odkrijete na naših tečajih in delavnicah.

Namen gibov

Kje je moja pozornost?

Ti gibi so predvsem sredstvo za razvoj naše pozornosti in naše zavesti ter da smo v tesnejšem stiku z našim telesom, našimi čustvi in našimi mislimi. To blagodejno vpliva na našo sposobnost, da smo sproščeni in osredotočeni.
  • Zavedanje telesa
  • Centriranje
  • Ravnotežje med pozornostjo in sprostitvijo
  • Ravnotežje med naporom in sprejemanjem
  • Zavest o našem notranjem prostoru in zunanjem svetu

Gurdjieff je učil, da večina ljudi nima enotne miselne čustvene in telesne zavesti,

in tako živijo v hipnotičnem »budnem spanju«, vendar je mogoče prestopiti v višje stanje zavesti in doseči poln človeški potencial.