Bližnja učenka duhovnega učitelja G. I. Gurdjieff

Ga. Jeanne de Salzmann

Ga. de Salzmann (1889 - 1990) je bila ena od bližnjih učencev gospoda Gurdjieff-a in drugi učenci so jo doživljali kot njegovo pomočnico. Poskrbela je za predajo njegovih gibov in njegovega uka s pomočjo Gurdjieff-e Fondacije v New Yorku in Gurdjieff-ega inštituta v Parizu.
  • Njena kariera se je začela na Ženevskem konservatoriju, kjer je študirala klavir, glasbeno kompozicijo in orkestralno dirigiranje. Leta 1912 je postala študentka Emile-a Jaquesa-Dalcroze-ja v Nemčiji, kjer je poučevala ples in ritmične gibe.
  • Spoznala je svojega moža Alexandra de Salzmanna in rodila se jima je hčer Boussique. Ruska revolucija jih je primorala, da se preselijo v Tiflis v Gruzijo, kjer je še vedno poučevala.
  • Leta 1919 je srečala G. I. Gurdjieff-a s pomočjo Thomasa de Hartmanna. To je začetek sodelovanja, ki bo trajal skoraj 30 let, do smrti gospoda Gurdjieff-a.
  • Ga. de Salzmann je ustanovila Gurdjieff-o Fondacijo (Gurdjieff Foundation) in Gurdjieff Society Ltd. Nadaljevala je s širjenjem uka in gibov do svoje smrti leta 1990, pri starosti 101.

Gibi so način življenja ideje o Prisotnosti.
Želja biti pri zavesti, je želja biti. To je mogoče razumeti le v tišini.
– Odlomki iz knjige “The Reality of Being” (“Realnost bivanja”) Ge. de Salzmann, Shambala.